Drugi teden v decembru – teden poučevanja računalništva

Drugi teden v decembru je, v čast Grace Murray Hopper, vizionarki na področju računalništva, obeležen kot teden poučevanja računalništva.
Računalniki in druge nove tehnologije igrajo v našem življenju veliko vlogo. Spreminjajo naš način življenja in dela, vplivajo na naše zmožnosti ter priložnosti in od nas zahtevajo, da smo tudi digitalno pismeni. Digitalna pismenost se gradi postopoma, vzpodbujati pa jo je potrebno pri vseh predmetih.
Učitelji računalništva in informatike imamo še posebej pomembno vlogo, saj moramo učencem in dijakom dajati širša znanja in globlji uvid v delovanje novih tehnologij. Dati jim moramo priložnost, da spoznajo svet, ki jih obdaja ter jih opremiti z življenjskimi spretnostmi, ki jim bodo služile celo življenje, in temeljnim znanjem. Če želimo, da bodo učenci igrali aktivno vlogo v digitalni dobi, ne smejo biti le pasivni uporabniki zapletene in "skrivnostne" tehnologije. Omogočiti jim moramo, da bodo iz sistemov, ki jih obkrožajo, z razumevanjem in z ustreznim "računalniškim" razmišljanjem, uporabili najboljše in rešili probleme, ko se bodo le-ti pojavili. Učencem in dijakom moramo pomagati, da bodo nekoč spremembe ustvarjali in se ne le odzivali nanje.
V tednu računalništva želimo zato vsem učiteljem veliko znanja željnih učencev in dijakov, idej o vključevanju novih tehnologij v pouk, ter kolegov, ki svoje izkušnje in primere dobrih praks delijo z drugimi.


Skoraj 100 povezva je v prispevku – vzemite si čas…

Ilustracija: David Castillo Dominici, na FreeDigitalPhotos