Zanimivo branje: Odprti izobraževalni viri v mobilni eri: kompatibilnost skladišča vsebin za mobilne naprave in trendi v prihodnosti

Učni pripomočki in odprte vsebine so bili omenjeni v poročilih Horizon za leti 2004 in 2010, kjer so napovedali njihov skorajšnji učinek zaradi aktualnega trenda oziroma stremljenja k nudenju brezplačnih odprtih vsebin na spletu. Skladišča odprtih izobraževalnih virov (OER) morajo prilagoditi svoje značilnosti tako, da omogočijo dostop do svojih vsebin z mobilnih naprav.

V članku so avtorji povzeli zadnje trende v ustvarjanju, publikaciji, raziskovanju, nabavi, dostopu, uporabi in ponovni uporabi učnih pripomočkov za mobilne naprave in se pri tem naslonili na raziskavo, ki so jo izvajali od leta 2007 do leta 2012. S strani dobavitelja vsebin so predstavili rezultate anketiranja 23 lastnikov skladišč izobraževalnih virov glede na njihovo dejansko in pričakovano podporo na mobilnih napravah. S strani uporabnika vsebin pa so opredelili značilnosti, ki jih nudijo glavna skladišča OER. V zaključku so predstavili še trende v prihodnosti in svoje naslednje prispevke.

Avtorji članka: Bernardo Tabuenca, Hendrik Drachsler, Stefaan Ternier, Marcus Specht

Vir: elearning Papers

Related Files