Svetovalni dan na Osnovni šoli Milojke Štrukelj v Novi Gorici

Učitelji in vodstvo Osnovne šole Milojka Štrukelj se zavedajo pomena uvajanja sodobnih metod pouka z uporabo IKT pri delu z učenci. Uporaba teh metod pritegne pozornost učencev in poveča motivacijo za delo.  Znanje je potrebno neprestano posodabljati, nadgrajevati in poglabljati, zato je šola v okviru projekta E-šolstvo organizirala usposabljanje učiteljev. Iz široke palete svetovanj so izbrali uporabo

  • Smart Airliner tablice,
  • spletne učilnice,
  • e-gradiva,
  • izdelava elektronskih miselnih vzorcev in elektronskih glasovanj s pomočjo pametnih mobilnih naprav.

Učitelji so se po lastni presoji odločali in izbirali tematike na področjih, na katerih so izpopolnjevali svoje znanje.  Aktivno so sodelovali in bili navdušeni nad tako obliko usposabljanja.