Mednarodna konferenca e-Learning 2013

Udeleženci konference v Pragi na Češkem bodo obravnavali vprašanja, ki zadevajo e-učenje, konferenca pa v svoj program uvršča tako tehnične, kot tudi manj ali povsem "ne-tehnične" vidike e-učenja.

Nekaj poudarkov glavnih področjih:

  • organizacijska strategija in administrativna vprašanja,
  • tehnološka vprašanja,
  • e-učenje, učni načrti in razvojna vprašanja,
  • raziskovalne metode in pristopi,
  • e-spretnosti…

Glavne teme so izbrane, upoštevani pa bodo tudi inovativni prispevki, ki ne sodijo v izbor tem in bi lahko bili koristni za udeležence, strokovnost, raznolikost znanj in pestrost konference..

Uvrstitev prispevka na konferenco bo temeljila predvsem na izvirnosti, pomenu in kakovosti.

Pomembni datumi

  • Rok za oddajo: 28. januar 2013
  • Obvestila avtorjem: 1. marec 2013
  • Konferenca: 23. do 26. julij 2013

Več o konferenci na naslovu: