Brez e-veščin tudi na CŠOD ne gre

Centri šolskih in obšolskih dejavnosti izobražujejo slovenske učence in dijake za tisti del, ki je med rednim poukom pogosto prezrt: življenje z, ob, iz in za naravo; učenje in raziskovanje v resničnem, pogosto neznanem okolju. Ob takšnem pouku se raba informacijske tehnologije in navideznih učnih okoljih zdi nepotrebna, celo moteča, ker obiskovalca CŠOD odvrača od okolja, ki je na dosegu njegovih oči, rok, nosu, ušes in nog. Kljub temu se informacijski tehnologiji in učenju z njo tudi na CŠOD ne moremo izogniti: postala je vsakdanja ter motivirajoča  in omogoča, da se učenci in dijaki več, bolje in trajneje naučijo ter temeljiteje raziščejo in nazorneje predstavijo tisto, s čemer so se srečevali.

Zato je bilo za pedagoške delavce CŠOD v Ljubljani pripravljeno usposabljanje. V uvodu je Alenka Kovšca, direktorica CŠOD,  predstavila namen usposabljanja, Breda Gruden pa razložila večplastno bogastvo projekta e-šolstvo. Potem se je trideset udeležencev razdelilo v tri skupine, ki so v dveurnem intervalu zakrožile v treh delavnicah, ki so bile usmerjene v naravoslovno raziskovanje ob podpori IKT.

Poleg ciljev usposabljanja, ki so jih udeleženci prepoznali za smiselne in uporabne, so se pogovori v delavnicah dotaknili tudi ostalih dejavnosti e-šolstva: spletnih skupnosti, spletnih učilnic predmetov, dostopnih didaktičnih gradiv, seminarjev in usposabljanj. V spletnih učilnicah so udeleženci, katerih delovna mesta so razpršena po vsej Sloveniji, odkrili tudi možnost za svoje medsebojno komuniciranje in zbiranje strokovnih gradiv.