Usposabljanje za učenje učenja

V Kranju je potekalo celodnevno usposabljanje učiteljev za  učenje učenja, ki ga je pripravil Zavod RS za šolstvo. V dopoldanskem delu je 140 udeležence iz 31 gimnazij poslušalo  predavanji. Cvetka Bizjak, ki vodi projekt, je ozaveščala učitelje o pomenu učnih veščin in strategij za vsakega učenca. Povezala je teoretične vidike in praktične izkušnje učenja učenja ter o prenosu dela odgovornosti za učenje na dijaka. Ada Holcar Brunauer je predstavila, kako je učenje učenja kot stalnica vpeto v pouk na mednarodnih šolah IBO – od začetnega programa za najmlajše učence do diplomskega programa za dijake pred maturo.

V opoldanskem delu so udeleženci v šestih delavnicah za različne predmetne skupine predstavili načrte, kako bodo ob izbranem tematskem sklopu razvijali veščino učenja učenja. Pokazalo se je, da so učitelji v dveh letih in pol, kolikor traja projekt, domislili obilo učinkovitih pristopov, ki dijakom pomagajo pri osvajanju znanja.

V popoldanskem programu so svetovalci ZRSŠ predstavili besedila in naloge, ob katerih bodo učitelji preverili, katere učne strategije je uporabil dijak, da je čim bolje razumel in si zapomnil tako ključno sporočilo besedila kot pomembne podrobnosti. Preverjanje ne bo namenjeno le informiranju učitelja, ampak tudi dijaku, da bi ob pogovoru razmislil, kaj mu bolj in kaj manj pomaga pri učenju.