Risanje zemljevidov z računalnikom

V Slovenski Bistrici in Postojni je potekalo usposabljanje gimnazijskih učiteljev geografije za posodabljanje pouka. Ivanka Krek je predstavila analizo lanske mature. Zanimiva sta trenda: število in tudi delež dijakov, ki izberejo geografijo na maturi, se že štiri leta zmanjšuje; povprečna ocena pa raste. Razprava je bila pestra, njena srž pa je bila uvedba izbirnosti tudi pri maturi iz geografije.

Zunanje preverjanje in strokovne dileme, ki so vezane nanj, je razgrnil dr. Anton Polšak. Ob prosojnicah, ki so strokovno predstavljale zgornjo gozdno mejo na Slovenskem, se je porodila kopica vprašanj, ki so jih udeleženci poskusili razrešiti.

Delavnico o ustvarjanju zemljevidov prek spleta je vodil dr. Blaž Repe s Filozofske fakultete v Ljubljani. Vsak od udeležencev je moral s spletnimi orodji izdelati najmanj tri tematske zemljevide, jih opremiti z legendami in umestiti v prosojnično predstavitev.