Iskanje partnerjev, je temeljni korak za začetek projekta

S pomočjo zadnje hitre ankete o iskanju partnerjev, ki so jo pri eTwiningu izvedli preko Namizja, so ugotovili, da več kot četrtina sodelujočih za iskanje partnerjev ne uporablja orodij namizja. Večina le zato, ker ne vedo, kje se orodja nahajajo.

Načrtujejo dva sejma za iskanje partnerjev in sicer prvega 20. februarja ter drugega 20. marca. Če si želite ogledati njihovo zadnjo spletno kampanjo za iskanje partnerjev ter zagnati projekt, lahko to storite tukaj.

Orodja, ki se nahajajo na Namizju, so zelo pomemben sestavni del celotne strukture eTwinning. Lahko vam nudijo pomoč pri iskanju partnerjev pa tudi pri mnogih drugih stvareh, kot na primer iskanju projektov. Če želite izboljšati oziroma pridobiti znanje o raznih orodjih, ki so vam na voljo v eTwinningu, lahko to storite tukaj in tukaj.

Vir: eTwining, 11.2.2013