Objava podatkov – Modul4, za ravnatelje

Ravnateljice in ravnatelji se redno usposabljajo v programih, ki jim dajejo znanja, potrebna za spremljanje razvoja na področju modernih tehnologij. To jim je v pomoč pri vodenju moderne, informacijsko usmerjene šole.

Srečujejo se že na čertem modulu, kjer prednostno razvijajo eno kompetenco iz modela e-kompetentnega ravnatelja: izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava izdelkov (gradiv).

V dejavnostih seminarja udeleženke in udeleženci:

  • razvijajo zmožnost kritičnega vrednotenja družabnih omrežij, portalov, spletnih strani,
  • razlikujejo gradiva in predstavitev,
  • oblikujejo različne predstavitve v elektronski obliki,
    uzavestijo potrebo po doslednem upoštevanju avtorskih pravic,
  • razvijajo zmožnost kritične presoje podatkov in informacij ter njihovo vrednotenje glede na uporabnost v šolskem polju,
  • presojajo način objave novice glede na vsebino in cilj,
  • uzavestijo lastne temeljne predpostavke o vodenju,
  • uporabljajo različne medije za objavo podatkov.
Opis: 

Seminar je namenjen ravnateljem in razvija zmožnost za delo z multimedijskimi sporočili, njihovo ustvarjanje, objavo in uporabo pri sodelovalnem delu na daljavo.

Več o seminarju in program (*.pdf).

Fotografije so iz srečanja na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Foto: Drago Jovič.