Izobraževalni projekt MingIEU

Vabljeni, da se vključite v projekt MingIEU, katerega cilj je, spoznavati delovanje EU institucij preko aktualnih dejavnosti v Evropski uniji, saj to delovanje vpliva na prihodnost slehernega Evropejca. 

Namenjen je mladim od 14. do 19. leta starosti in predstavlja priložnost in izziv iz prve roke začutiti pomembnost skupnega odločanja na nivoju Evropske unije.

Projekt poteka v okviru Evropskega leta državljanov, podobno kot je pred leti potekal mednarodni projekt Pomladni dan v Evropi. Organizatorji smo: MIZKŠ, ZRSŠ, CPI, CEMEPIUS in Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji.

Teme o katerih bodo lahko šole razpraavljale:

  • Zaupanje v EU institucije
  • Mobilnost mladih v izobraževanj/zaposlovanju
  • Večletni finančni okvir EU 2014 – 2020

 
Poleg tega bodo potekali še:

  • foto in video natečaj,
  • srečanje mladih,
  • strokovna ekskurzija.

Natančnejše informacije najdete v spletni učilnici, 11. marca 2013, ob 14. uri pa bo na naslovu http://url.sio.si/mEU potekala videokonferenca za mentorje šol (predstavitev).

Več informacij in naslovo tudi v priloženem dokumentu in na strani Zavoda za šolstvo.

Related Files