Objava podatkov – Modul4, za ravnatelje – zaključno srečanje

Kot se vrstijo uvodna srečanja, se vrstio tudi zaključna srečanja ravnateljev na njihovi poti do znanj iz sveta informacijsko komunikacijske tehnologije.

Na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru so se ravnateljice in ravnatelji srečali na zaključnem delu četrtega modula iz sklopa izobraževanj, ki je namenjen posebej njim.

V dejavnostih seminarja udeleženke in udeleženci:

  • razvijajo zmožnost kritičnega vrednotenja družabnih omrežij, portalov, spletnih strani,
  • razlikujejo gradiva in predstavitev,
  • oblikujejo različne predstavitve v elektronski obliki,
    uzavestijo potrebo po doslednem upoštevanju avtorskih pravic,
  • razvijajo zmožnost kritične presoje podatkov in informacij ter njihovo vrednotenje glede na uporabnost v šolskem polju,
  • presojajo način objave novice glede na vsebino in cilj,
  • uzavestijo lastne temeljne predpostavke o vodenju,
  • uporabljajo različne medije za objavo podatkov.

Njihovo uvodno srečanje pred emsecem dni… je tukaj.