Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja

Slovenski šolski prostor je bogatejši za nov projekt, ki bo pomembno vplival na razvoj in uvajanje dobre prakse v učenju in poučevanju s sodobnimi sredstvi in načini. Sodobna »informacijska« družba, podprta s sodobnimi vzgojno izobraževalnimi procesi,  v vzgojno izobraževalnih zavodih namreč ustvarja nove potrebe in izzive ter zagotavlja orodje za njihovo obvladovanje. To ne pomeni zgolj uporabe tehnologije pri poučevanju, temveč vpetost tehnologije v vse poglavitne dele izobraževalnega procesa.

Pilotni projekt "Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja", ki se izvaja od 1.1.2013 do 30.6.2015 je eden ključnih odgovorov na ta »izziv«.

Glavni cilji projekta:

 • Zmanjšati digitalno ločnico in pospeševati digitalno pravičnost in e-vključenost.
 • Dvigniti kompetence 21. stoletja (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov…).
 • Izboljšati uspeh in konkurenčnost učencev (različnih ranljivih skupin).
 • Izboljšati poučevanje in učenje.
 • Razviti novo kulturo učenja podprto s tehnologijo, kjer je učeči v središču (fleksibilnost, personalizacija, različni učni stili se kombinirajo).

Pričakovani rezultati projekta

 • Izboljšan obisk oz. prisotnost učencev v šoli.
 • Višja motivacija učencev (priložnost neodvisnega dela, narava nalog, kvalitetna povratna informacija…).
 • Možnost učenja izven šole (vsak učenec ima svojo napravo).
 • Osvojeno neodvisno in individualno učenje, kot posledica izboljšanje digitalnih kompetenc.
 • Razvoj inovativne pedagogike 1:1, izmenjava različnih učnih paradigem (frontalna, individualna, sodelovalna..), dodeljevanje različnih individualnih nalog, pozornost se usmeri na ena na ena učenje spremljanje napredka vsakega posameznega učenca, razvoj smernic).
 • Drugačna organizacijo pedagoškega dela kot posledica uvedbe e-storitev.
 • Boljša vključenost ranljivih skupin (individualizacija, personalizacija).
 • Širitev rezultatov inovativnega poučevanja s usposobljenimi učitelji in inovativnimi šolami.
 • Univerzalni rezultati, ki omogočajo trajnost, razširljivost in implementacijo inovativne pedagogike 1:1 v ostale VIZ. 

Partnerji v projektu:

 • Zavod Antona Martina Slomška (ZAMS),
 • Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ),
 • Pedagoški inštitut (PI),
 • Center za poklicno izobraževanje (CPI),
 • Fakulteta za naravoslovje – pedagoški center (FNM),
 • Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, 
 • Gimnazija Jožeta Plečnika,
 • OŠ Bistrica ob Sotli,
 • OŠ Hruševec Šentjur,
 • OŠ Belokranjskega odreda Semič,
 • OŠ Črna na Koroškem,
 • OŠ Prežihovega Voranca Bistrica,
 • OŠ Brežice,
 • Biotehniška šola Maribor.