Jezikoslovci na poti do e-kompetentnosti

Na I. OŠ Celje je 13. 3. 2013 potekalo zaključno srečanje seminarja Horuk v jezikovni e-pouk, ki je bil tokrat prvič izveden za savinjsko regijo.

Seminar področja jeziki (slovenščina in vsi tuji jeziki) prednostno razvija tretjo kompetenco: zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, informacij in konceptov.

V dejavnostih seminarja udeleženke in udeleženci:

  • na temelju izkušnje razvijajo veščine dela z IKT,
  • spoznajo nove didaktične pristope,
  • razvijajo strategije za vzgojno-izobraževalno delo,
  • spoznajo vrednost sodelovalnega dela,
  • načrtujejo povezovanje med predmeti,
  • načrtujejo izvedbo pouka s podporo IKT,
  • pridobijo samozavest in potrditev lastne usposobljenosti.

Udeleženke in udeleženci celjske izvedbe so na zaključnem srečanju predstavili načrtovane in v razredu preizkušene učne sklope, pri izvedbi katerih so smiselno vključevali sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Z izdelki so bili zelo zadovoljni tako udeleženci kot tudi obe izvajalki, po poročanju udeležencev pa tudi njihovi učenci.

Pravkar poteka še ena izvedba istega seminarja. Udeleženci te izvedbe se bodo v začetku aprila zbrali na zaključnem srečanju v Kranju.