SEM ali SAMSEM na poti do e-kompetentnosti?

Ali veste, da lahko do e-kompetentnosti  pridete na dva načina:

  • s seminarji (SEM) in
  • samostojnim preverjanjem zmožnosti (SAMSEM)?

To je novost, ki so jo pripravili člani različnih predmetnih področjih v projektu E-šolstvo.


Kakšna je razlika med SEM in SAMSEM?

  • S SEM  pridobivajo udeleženci na seminarju eno od temeljnih e-kompetenc. Na seminarjih, ki potekajo v živo in na daljavo, udeležencem pomagajo, jih usmerjajo in vodijo predavatelji na seminarju.
  • S SAMSEM udeleženci s samostojnim delom na daljavo, ki traja 14 dni, in izdelavo vseh nalog brez kakršnekoli pomoči ocenjevalca v času preverjanja dokažejo, da obvladajo eno od temeljnih e-kompetenc.

Za potrebe ocenjevanja udeležencev, ki se bodo v zadnji četrtini projekta e-šolstvo odločili, da preverijo in dokažejo svoje e-kompetence brez udeležbe na seminarju, je bilo potrebno usposobiti tudi ocenjevalce. Zaključni del usposabljanja za ocenjevalce SAMSEM je potekalo na Zavodu RS za šolstvo, 7. 3. 2013, z vnemo in veliko dobre volje vseh navzočih.

Vabimo Vas, da spremljajte kataloge in koledarje izvajanja tako za SEM kot tudi za SAMSEM na povezavi:

  • http://www.sio.si/sio/izobrazevanje/pot_do_e_kompetentnosti/