»Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja« – sestanek vodij razvojnega dela ob uvodu v projekt

Na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru so se v sredo, 20. marca 2013 na delovnem sestanku srečali direktorji konzorcijskih partnerjev projekta Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja.

Teme pogovorov in dela so bile prijava projekta, priprava podrobnejšega časovnega, organizacijskega in vsebinskega okvira dela na projektu, razdelitev del in odgovornosti za posamezno aktivnost ter sprotne aktivnosti.

Več med projekti na portalu SIO.