Utrinki z zaključne konference projekta Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT, ki je bila v soboto, 16. marca 2013, na Osnovni šoli Brežice

Projekt Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT je namenjen razvijanju in preizkušanju novih didaktičnih in organizacijskih pristopov, povezanih z uporabo IKT, in sicer na področju individualizacije in personalizacije pouka pri učencih OŠ (nadarjenih, učencih iz manj spodbudnega okolja, tujcih …) in učencih OŠPP.

Namenjen je tudi razvijanju kompetenc vseživljenjskega učenja pri učencih (sporazumevanja v maternem in tujih jezikih, matematične in naravoslovne kompetence, digitalne pismenosti, učenja učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnosti in ustvarjalnosti, kulturne zavesti in izražanja) ter medpredmetnega povezovanja in timskega sodelovanja pri učiteljih.

Rezultati dela učencev in učiteljev v projektu so vidni na spletnem naslovu www.simos3.si.

Utrinke iz zaključne konference, ki je bila 16. marca 2013 v Osnovni šoli Brežice, lahko pogledamo tukaj: