Uporaba tablice pri pouku – iPad, poglejte si film iz OŠ Hruševec Šentjur

Ipad v OŠ Hruševec Šentjur uporabljamo že 2 leti. Žal jih nimamo dovolj za delo 1:1, vendar jih imamo toliko, da smo si nabrali nekaj izkušenj, kako uporabljati tablični računalnik v izobraževalnem procesu. Pri tem nam s svojimi izkušnjami in inovativnostjo pomagajo tudi učenci. V veliko pomoč nam je naprava, ki se imenuje Apple TV, ki nam brezžično prenaša sliko z iPada na projektor ali TV. S tem nadomestimo interaktivne table.

iPad je s svojo ergonomijo in ogromno podporo v aplikacijah zelo uporaben kot učni pripomoček, učilo in kot interaktivna knjiga.

Lep primer je astronomija, kjer nam nadomesti vrtljivo zvezdno karto, kaže realno sliko neba, pozicije umetnih satelitov in približa površja planetov in naravnih satelitov. Poleg tega nam pomaga pri postavitvi teleskopov. S programom polarskop lahko točno nastavimo os vrtenja teleskopa. Z GPS lokacijo in kompasom ter višinomerom pa lahko umerimo interni računalnik teleskopa.

Z aplikacijami, primernimi za likovno vzgojo, lahko izvedemo motivacijo za delo s klasičnimi materiali, lahko si ogledamo postopke izdelave, nato učenci uporabijo klasične postopke. S skiciranjem na iPadu lahko izdelke neposredno uporabimo v šolskih publikacijah, glasilih in na spletu.

Pri geografiji vemo, kakšen problem so geografske in geološke karte. Seveda so drage, poleg tega pa je zaradi shranjevanja njihovo število lahko omejeno. S časom se karte tudi poškodujejo. Interaktivnost določenih programov, ki nam kažejo premikanje celin od začetka nastanka Zemlje do danes, nam pomagajo npr. odgovoriti, zakaj v Sloveniji ne najdemo okostij dinozavrov. Učenci hitro ugotovijo, da v obdobju, ko je bilo veliko dinozavrov, je naše območje bilo pretežno pod vodo.

Druge aplikacije prikazujejo planet kot celoto in velik pomen oceanov in pretakanja energije po planetu.

Pri biologiji so na voljo čudovite anatomske slike človeškega telesa, ki omogočajo študijo človeškega telesa po plasteh, od okostja do kože. Seveda imamo na voljo poglede v treh dimenzijah.

Pogled na periodni sistem s pomočjo računalniških programov omogoča lažje učenje kemije.

Pri matematiki lahko zelo hitro rišemo grafe, pri čemer učenci hitreje dojamejo, kaj pomeni katera spremenljivka v enačbi.

Čeprav bi kdo mislil, da tablični računalnik ne bo našel mesta v športni vzgoji, nam služi kot pripomoček, da učenci vidijo sebe pri določenih gimnastičnih vajah in lahko svojo vajo popravijo, ko vidijo svoje napake.

Pri nas učenci izdelujejo interaktivna gradiva, ki jih potem lahko uporabljajo na tablicah. Z iBooks Author-jem izdelujemo interaktivna gradiva, ki jih potem lahko delimo preko iBook stora ali lokalnega omrežja na iPade. Pri tem se učenci učijo izdelovati videofilme, animacije fotogalerije in izdelavo nalog za preverjanje.
Učenci v oddelkih podaljšanega bivanja pa zelo uživajo pri izdelavi "stop motion" animacij. Ipad ima dve kameri, ki ju lahko uporabljamo za snemanje dogajanja v okolici. Programska oprema pa otrokom omogoča zelo preprosto izdelavo animacij. Učenci so pri tem zelo kreativni, saj morajo izdelati vsebino, načrt snemanja in pripeljati izdelek do končnega rezultata, to je kratek animirani film.

V knjižnici smo uporabljali Ipad za raziskovanje gradiva v elektronski obliki. Učenci so spoznali iBook Store in gradiva, ki so na voljo v različnih jezikih, različnih izdajah. Ustrezna gradiva so prenesli na svojo napravo in jo uporabili kot bralnik (Primer Butalci- letošnji vir za Cankarjevo tekmovanje).

Pri nas uporabljamo elektronske dnevnike in redovalnice. Ko gre ravnatelj na hospitacijo, z iPadom posname dogajanje v razredu in shrani dokumentno gradivi v modulu za hospitacije. Tako se lahko pozneje hitro osveži dogajanje v razredu in lažje izvede analizo ure.

Projekt "Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja" je projekt, ki poteka v slovenskem šolskem prostoru. Vanj je vključenih več šol in zavodov. Več o njem si lahko preberete

Povezava

Oglejte si kratek film, ki prikazuje rabo iPada.