Odprte so prijave na Mednarodno konferenco SIRikt 2013 – o rabi sodobne tehnologije v vzgoji in izobraževanju

Težko pričakovana mednarodna konferenca SIRikt 2013, ki bo 16. in 17. maja 2013 v Kranjski Gori je že skoraj tukaj, možne pa so tudi prijave nanjo.


Prijavite se lahko na naslovu:

Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT – SIRikt 2013 je odmeven dogodek o uporabi IKT v vzgoji in izobraževanju. Na njej se srečujejo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, laboranti, ravnatelji, informatiki, računalnikarji, visokošolski učitelji, knjižničarji, učenci, dijaki, študenti in drugi uporabniki IKT.