Aktivni učenci za funkcionalno pismenost – Projekt Regio

V Brežicah je od sobote na študijskem obisku 25 vzgojiteljev, učiteljev in strokovnih delavcev  državnega šolskega urada iz Turčije. Večina jih je iz jugovzhodnega dela države, ki se tudi v šolskem smislu poskuša približati ciljem, oblikam in metodam pouka, ki so se pokazali za pomembne v Evropski uniji. Obisk poteka v okviru projekta Regio in sta ga zasnovali Susanne Volčanšek z novomeške enote Zavoda RS za šolstvo in Gülten Butakin, koordinatorica  z Državnega izobraževalnega direktorata iz Bingöla.

Cilj projekta Regio je mednarodno povezovanje na poddržavni,  območni ravni ter tudi sodelovanje z ustanovami, ki prvenstveno niso namenjene izobraževanju. Zato so turški partnerji vanj vključili tudi občino, Slovenci pa Kozjanski park Brežice. EU je zagotovila 37.000 €, ki so namenjeni obojestranskima študijskima obiskoma, večino pa naj bi namenili za pripravo konkretnih učnih gradiv, ki prispevajo k temeljnima načrtovanima ciljema: pouku, v katerem so otroci v vrtcu, učenci in dijaki čim bolj dejavni ter k dvigu njihove funkcionalne pismenosti. Večino enotedenskega časa bodo udeleženci namenili delu v vrtcu Mavrica Brežice, OŠ Brežice in Gimnaziji Brežice. Obiskali so Kozjanski park.

V prostem dnevu jih je sprejel brežiški župan, ogledali so si Ljubljano, se udeležili sprejema na turškem veleposlaništvu  ter obiskali Piran in Divačo. V Piranu so bili posebej presenečeni nad dvojezičnostjo okolja,  ki celostno spoštuje pravice narodnih manjšin.

Več o projektu na http://www.regio2011.eu