Sodelovalno delo v spletniku (blogu)

Sodelovalno delo je vedno bolj pomembno, še posebej v izobraževalnih ustanovah, kjer je treba slediti trendom…

Na seminarju se udeleženec/ka usposobi, da zna preprosto spletno aplikacijo (spletnik) uporabljati v didaktične namene – pri pouku in sodelovalnem delu na daljavo. Tokrat smo jih ujeli 12. aprila 2013 na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru.

V dejavnostih seminarja udeleženke in udeleženci:

  • na temelju izkušnje spoznajo nove didaktične pristope,
  • spoznajo in razvijajo zmožnost sodelovanja in komuniciranja s pomočjo IKT,
  • načrtujejo in razvijajo strategije za izvedbo sodelovalnega dela in komunikacije na daljavo pri VIZ delu,
  • načrtujejo izvedbo medpredmetnega povezovanja / sodelovanja v projektu s podporo IKT,
  • na temelju izkušnje spoznajo vrednost sodelovalnega dela.