Usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za NPZ

Usposabljanja učiteljev za vrednotenje preskusov nacionalnega preverjanja znanja se zaključujejo. Ker so se učitelji usposabljali tako v šolah kot na območnih usposabljanjih večjih tehničnih težav v maju, ko bo šlo zares,  ni pričakovati.

Na Državnem izpitnem centru pa potekajo 16-urna usposabljanja za pomočnike glavnega ocenjevalca. Ta teden so se usposabljali geografi. Vsak od njih bo imel v skupini 15 učiteljev, s katerimi bo v dnevih vrednotenja v stalni neposredni povezavi.  Poskrbeti bo moral, da se bo vrednotenje čim bolj skladalo z usklajenim točkovnikom  in sproti odgovarjati na vprašanja učiteljev.

Ko bodo učenci pisali naloge NPZ, jih bodo na RIC skenirali. Preden bodo učitelji preskuse lahko vrednotili, bodo izbrani del nalog pregledali člani predmetne komisije in pomočniki glavnega ocenjevalca.  Na podlagi različnih učenčevih odgovorov bodo dopolnili točkovnik in ga uskladili.  Nato bodo imeli učitelji štiri dni časa za vrednotenje.