Meddržavno tekmovanje Hitro in zanesljivo računanje

V soboto, 11. maja 2013, s pričetkom ob 10.30, bo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v Ljubljani, Poljanska 28, potekalo meddržavno tekmovanje Hitro in zanesljivo računanje. Naši najboljši tekmovalci se bodo pomerili z vrstniki iz Litve, Latvije, Estonije in Ukrajine. Tekmovali bodo v šestih starostnih skupinah, od osnovnošolcev, srednješolcev do odraslih.

Tekmovanje v živo sicer poteka v Alushti v Ukrajini, a ker nimamo finančnih sredstev za potovanje, smo se z organizatorji dogovorili, da bomo sodelovali na daljavo preko svetovnega spleta. Tekmovanje za naših 25 tekmovalcev bomo zato izvedli na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.


Informacije o tekmovanju
dobite pri mag. Sonji Rajh, Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota, telefon: 02/539-11-72, e-naslov: sonja.rajh@zrss