Razvoj in izvedba usposabljanj pedagoških delavcev

Na delovnem srečanju skupine za Razvoj in izvedbo usposabljanj pedagoških delavcev v projektu "Inovativna pedagogika 1 : 1 v luči kompetenc 21. stoletja" smo predstavili različna izobraževanja namenjena učiteljem, računalnikarjem in vodstvenim delavcem. Na srečanju smo pregledali potrebe po izobraževanjih in usposabljanjih. Pripravili smo načrt izobraževanja za posamezne skupine in predvideli nabor možnih izobraževanj. Izobraževanja smo razdelili na štiri sklope: 

  • obvezna, 
  • izbirna (glede na želje in potrebe VIZ), 
  • predlagana iz strani predmetnih področij in 
  • tehnična usposabljanja in usposabljanja za estoritve.

Nekatera izobraževanja so že v teku. Načrtujemo tudi prva skupna srečanja učiteljev in članov predmetnih razvojnih skupin, ki bodo konec junija (OŠ) in v začetku julija (SŠ).

Foto: Drago Jovič