Utrte poti vodijo v prihodnost

7. mednarodna konferenca SIRikt 2013 je že v polnem teku. Danes se je danes pričela osrednja konferenca Na poti k e-kompetentni šoli z naslovom »Utrte poti vodijo v prihodnost«.

Plenarni predavatelj Dom Graveson, strokovnjak na področju družabnih omrežij, je predstavil smiselno rabo družabnih omrežij pri pouku. Poudaril je, da je so družabna omrežja priložnost, da učitelji in učenci vzpostavijo tesnejše odnose. Tudi Conor Galvin zagovarja družabna omrežja, hkrati pa opozarja na pomembnost izbire tistih platform, ki so namenjene učiteljem in učencem.

V plenarnem delu konference je vodstvo projekta E-šolstvo predstavilo rezultate projekta, ki se odvija že od leta 2009. Spomnili so se, kako dolgo pot so prehodili in kam so prišli. Spraševali so se, kam naprej, še posebno ob koncu projekta E-šolstvo.

Popoldne so se udeleženci podali na različne steze, ki so vsebinsko zasnovane glede na ključne e-kompetence. Spremljali so raznovrstne primere dobrih praks e-poučevanja, interaktivnost pa bo pomemben del predstavitev in delavnic.

Popoldne so Vitranc napolnili interaktivni plakati, prikazovali so vrsto domiselnih predstavitev, ki so jih udeleženci zanimivo ubesedili, zvečer pa sledi slavnostna
podelitev nagrad natečajev SIRikt 2013.

Konferenca je ves čas družabno omrežena. Pestro dogajanje na Tweet steni nastopajoči sproti spremljajo.