Razpis za izdelavo e-učbenikov v sklopu projekta e-Šolska torba

Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja javni razpis za izdelavo e-učbenikov v sklopu  projekta  e-Šolska torba za sledeče predmete:

 • Slovenščina (8. in 9. razred),
 • Angleščina (8. in 9. razred),
 • Nemščina (8. in 9. razred),
 • Likovna umetnost (8. in 9. razred),
 • Glasbena umetnost (8. in 9. razred),
 • Geografija (8. in 9. razred),
 • Zgodovina (8. in 9. razred),
 • Domovinska in državljanska kultura ter etika (8. razred),
 • Slovenščina (1. letnik splošne gimnazije),
 • Angleščina (1. letnik splošne gimnazije),
 • Nemščina (1. letnik splošne gimnazije),
 • Likovna umetnost (1. letnik splošne gimnazije),
 • Glasba (1. letnik splošne gimnazije),
 • Geografija (1. letnik splošne gimnazije),
 • Zgodovina (1. letnik splošne gimnazije).


Podatki o razpisu in predmet razpisa

Predmet javnega naročila je izdelava E-učbenikov, v skladu z obrazložitvijo projekta e-Šolska torba, ki je navedena v VII. poglavju teh navodil za priznanje sposobnosti ponudnikom po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Razpis je objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije. V prvi fazi bo naročnik priznal sposobnost ponudnikom za izdelavo e-učbenikov, v drugi fazi bo sledilo povabilo k oddaji ponudb kandidatov, ki jim je naročnik Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana priznal sposobnost.

Informativni dan
Naročnik bo za potencialne ponudnike organiziral informativni dan, ki bo v sredo, 22. 5. 2013 ob 9.00 v prostorih naročnika na naslovu Poljanska cesta 28, Ljubljana, v sobi št. 215/1. Prijave za udeležbo na informativnem dnevu morajo ponudniki sporočiti na elektronski naslov masa.celestina@zrss.si najkasneje do ponedeljka, 20. 5. 2013.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:

Foto/simbol: adamr, (http://www.freedigitalphotos.net/)