Napoved objave povabila k sodelovanju v pilotnem projektu uporabe in uvajanja e-vsebin in e-storitev

Obveščamo vas, da bomo v mesecu juniju na spletni strani ZRSŠ in na portalu SIO objavili povabilo k sodelovanju v pilotnem projektu uporabe in uvajanja e-vsebin in e-storitev, ki ga vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z ARNES-om.

Namen pilotnega projekta je z uporabo in uvajanjem e-vsebin in e-storitev prispevati k dvigu kvalitete in učinkovitosti izobraževalnega procesa z ustvarjanjem pogojev za rabo IKT pri šolskem delu, jih skozi usposabljanja učiteljev implementirati v izobraževalni proces ter razvijati digitalne kompetence učečega.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo sta sklenila pogodbo št.  3330-13-500274 o sofinanciranju izvedbe projekta e-Šolska torba. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013; razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.