Utrip projekta E-šolstvo – v novem biltenu

Prehojena pot v projektu E-šolstvo je vodila skozi razvoj, izvajanje storitev in evalvacijo opravljenega dela. Pomemben cilj projekta je bila postavitev poti do e-kompetentnosti, kjer je lahko vsak učitelj, ravnatelj in računalnikar s pomočjo seminarjev razvil vseh šest e-kompetenc. Temu cilju je sledil razvoj, kjer so se pripravljali in posodabljali seminarji, razvijala svetovanja in se pripravilo samostojno preverjanje zmožnosti.

Razvoj novih vsebin za svetovanja vodstvu šol in tehnično podporosta vzgojno izobraževalnim zavodom omogočala možnosti hitrejšega vključevanja v projekt E-šolstvo in podporo pri informatizaciji zavodov.

Usposabljanja strokovnih delavcev in didaktična svetovanja v okviru projek-ta E-šolstvoso omogočala učiteljem, da so z uporabo IKT spreminjali svoje pristope poučevanja in učenja. Motivirali so učence pri pouku z uporabo e-gradiv, s prikazom primerov dobre rabe in jih usmerjali v smiselno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje novih znanj.

Spletišče slovenskega izobraževalnega omrežja www.sio.sije mesto, kjer so predstavljeni različni projekti in med njimi je tudi projekt E-šolstvo predstavljal vse svoje storitve. Cilj je bil in ostaja, da bi spletišče Sio za vsakega učitelja (p)ostalo osrednje mesto za pridobivanje novih znanj.

V okviru projekta E-šolstvo smo v zadnjih letih organizirali tudi mednarodno konferenco SIRIKT, kjer so bili predstavljeni številni dogodki, usmerjeni v napredno vodenje VIZ, predvsem pa izhodišča, kako nadaljevati z delom na poti k e-kompetentni šoli, ki zahteva vedno nova znanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Ob zaključku projekta E-šolstvo je konferenca SIRIKT 2013 tudi priložnost, da pogledamo rezultate projekta, ki jih predstavljamo v biltenu Utrip projekta E-šolstvo. SIRIKT 2013nam kaže nove razvojne usmeritve na naši poti. Del poti smo gradili skupaj, jo prehodili, sedaj pa je potrebno poiskati nove smernice za nadaljevanje dela …

Vodstvo projekta E-šolstvo

Nov bilten Utrip projekta E-šolstvo, najdemo med