Učenje, poučevanje, nevroznanost, NPZ in matura

Pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo so imeli strokovno srečanje, v katerem so izdelovali srednjeročne delovne načrte za dejavnosti  predmetnih skupin, predmetno-razvojnih skupin in področnih skupin do leta 2017. Srečanje sta vodili Amalija Žakelj in Marjeta Borstner, ki sta v uvodnem delu predstavili temeljne usmeritve in vezanost dejavnosti predmetnih skupin na projekte ZRSŠ, v zaključnem delu pa opozorili na nekatere novosti v izobraževanju učiteljev, natisu gradiv in priročnikov, raziskovalnem statusu ZRSŠ in zaključni konferenci štiriletnega projekta Prenova učnih načrtov, ki bo 1. junija v Ljubljani.

Gašper Cankar z Državnega izpitnega centra je v predavanju prikazal, kako spremljajo  dosežke učencev in dijakov skozi zunanja preverjanja znanja – NPZ, maturo,  poklicno maturo.  V ustvarjalni in mestoma polemični razpravi so se udeleženci strinjali s predavateljem, da so merjenja znanja bogat in koristen vir informacij, ki pa jih v interpretativnem smislu veliko premalo uporabljamo:  tako na državni ravni kot ravni predmeta, šole, učitelja, učenca/dijaka in tudi starša.

Dinamični sta bili delavnica in predavanje Tina Bregant z Medicinske fakultete v Ljubljani o učenju. Rdeča nit je bilo temeljno vprašanje in poskus odgovora: ali nam nevroznanost lahko pomaga pri učenju in poučevanju in kako. Svojo predstavitev je predavateljica podkrepila z obilico praktičnih primerov, ilustracij in prikazov. Naslanjala se je na najnovejše znanstvene izsledke ter razbila marsikateri mit ali stereotip, ki je povezan z učenjem ali »učno lenobo« učencev.