Projekt Bralna pismenost se izteka

Dveletni projekt Opolnomočanje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki ga nekateri kratko poimenujejo BP, se ko poleti zaključil. Vanj je vključenih 41 osnovnih šol, ki so v dveh letih sistematično poskušale z najrazličnejšimi dejavnostmi spodbuditi učence, da bi več brali, več prebrali, prebrano razumeli in se iz prebranega tudi naučili.

Delo na šolah so vodili petčlanski projektni timi, ki so na večini šol uspeli projekt uveljaviti kot vsešolsko dejavnost, v kateri je ustvarjalno deloval vsak učitelj. Na večini šol so v projekt vključili tudi starše, krajevne knjižnice, lokalno skupnost in lokalna občila.  delo je koordiniral Zavod RS za šolstvo, ki je pripravil več posvetov in delovnih srečanj. S šolami so kot skrbniki sodelovali pedagoški svetovalci in zbirali dobre izkušnje ter jih, tiste ki so bile splošno uporabne, poskušali prenesti v vseslovenski šolski prostor. Skrbniki so na šolah tudi predavali, vodili delavnice, hospitirali in sodelovali v pogovorih s šolskimi kolektivi.

Pred zaključno konferenco, ki bo 2. in 3. julija v Ljubljani, so se v četrtek, 6. junija vodji šolskih timov in ravnatelji ter skrbniki srečali na Brdu pri Lukovici. Fani Nolimal, Nataša Potočnik, Brigita Rupar in Tanja Novaković so udeležence popeljale še skozi zadnje operativne naloge in predstavile delna poročila o dejavnostih, spremljavah in raziskavah, ki so potekale v ali ob projektu.

Osrednje predavanje z naslovom Kaj res deluje? je imela Barica Marentič Požarnik. V predavanju je predstavila izsledke številnih tujih raziskav, ki so obravnavale vprašanje, kako izboljšati učinkovitost pouka. Predavanje je zanimivo navezala na rezultate ankete, ki je spraševala o istem problemu, in so jo morali udeleženci izpolniti pred predavanjem  profesorice, ki je v marsičem pionirka šolske in tudi fakultetne didaktike na Slovenskem.