Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi 2013 – 17. junij 2013 – rok za oddajo prispevkov

Bliža se zadnji rok za oddajo prispevkov – 17. junij 2013.

Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informacijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan.

Soorganizatorji so: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ARNES, Slovensko društvo Informatika, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Center za poklicno izobraževanje.

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.

Teme konference

 • Informatizacija procesov v sodobni šoli
 • Informacijsko opismenjevanje na vseh nivojih, od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
 • Didaktika in pedagogika informacijsko- računalniškega izobraževanja
 • Upravljanje z znanjem in izobraževanje
 • Multimedija in izobraževanje
 • Učenje na daljavo
 • Izobraževalna računalniška omrežja
 • Konceptualno učenje
 • Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju
 • Priprava in uporaba e-gradiv
 • Izobraževalne delavnice

Več: