Pilotni projekt uporabe in uvajanja e-vsebin in e-storitev v projektih E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v OŠ in e-Šolska torba

Obveščamo vas, da smo na spletni strani ZRSŠ objavili povabilo k sodelovanju v pilotnem projektu uporabe in uvajanja e-vsebin in e-storitev v projektih E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v OŠ in e-Šolska torba.

Projekt vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z ARNES-om.

Osnovni namen pilotnega projekta je uvajanje in evalvacija e-vsebin in e-storitev v poučevanje in učenje.

Informativni sestanek za potencialne prijavitelje bo v sredo, 19. 6. 2013 ob 9. uri na Zavodu RS za šolstvo, soba 215/1-2, Poljanska cesta 28, Ljubljana.

Za udeležbo na informativnem dnevu se prijavite na: sonja.jelen@zrss.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom dobite na Zavodu RS za šolstvo pri Ameli Sambolić Beganović: amela.sambolic-beganovic@zrss.si , tel. št. 01 236 31 18.