Zaključevanje projekta e-šolstvo

Za slovenske razmere gigantski projekt e-šolstvo se bo čez dva meseca zaključil. Zato na vseh ravneh razčlenjujejo njegove dosežke, iščejo njegove močne plati, ki so pospešile razvoj in spreminjanje dela v vrtcih, šolah in drugih izobraževalnih ustanovah; iščejo njegove slabosti; ugotavljajo, katere rešitve bi bilo smiselno vgraditi v šolski sistem. Pod drobnogled so projekt  vzeli tudi vodji razvojnih skupin na delovnem srečanju 13. junija 2013 na Zavodu RS za šolstvo.

Ovrednotenja so se lotili po metodi šestih klobukov: skupina pod belim je razmišljala o dejstvih; pod rdečim je iskala čustva; pod črnim je ugotavljala pomanjkljivosti; podrumenim je lovila ugodnost in harmonijo; pod zelenim je luščila ustvarjalnost; pod modrim je razmišljala in postavljala zaključke. Svoje ugotovitve so morali skrčiti na 140 črk in jih, opremljene s ključnikom,  tvitniti. Tako je sočasno nastajala paleta zgoščenih in izčiščenih misli.

Ocenili so tudi SIRIKT 2013, ki je bil prejšnji mesec v Kranjski Gori. Tuje predavatelje in obiskovalce je prijetno presenetilo število obiskovalcev in nastopajočih, raznovrstne delavnice, predstavitve in vsebina predstavitev. Pohvalili so interaktivnost, možnost sodelovanja na daljavo in videoprenose, ki se v podobnih tujih srečanjih zadovoljijo le s snemanjem glavnih dogodkov. Tudi vodji e-razvojnih skupin so ga, tako po programski kot po organizacijski plati, ocenili s čisto desetko, na katero numerološko namiguje tudi vsota števk v številu udeležencev – 1162.

V drugi polovici srečanja so obravnavali projekte, poimenovane e-up (e-učenje in e-poučevanje):  ustvarjalni razred, e-učbeniki, e-šolska torbe, pedagogika 1:1 oz. inovativna pedagogika, eu-listovnik. Razmišljajo pa že o konferenci  SIRIKT 2014, nadaljnji informatizaciji šolstva in umestitvi starih e-seminarjev v sedanji sistem šestih e-kompetenc.