Informativni sestanek za potencialne prijavitelje na pilotni projekt uvajanja e-vsebin in e-storitev

Na sedežu ZRSŠ v Ljubljani je v sredo, 19. 6. 2013, potekal informativni sestanek za potencialne prijavitelje na pilotni projekt uvajanja e-vsebin in e-storitev.

Z uvodnim nagovorom je namestnik direktorja ZRSŠ Vladimir Milekšič pozdravil več kot 60  udeležencev. 

Vodja projekta e-Šolska torba mag. Andrej Flogie je predstavil namen, cilje, trajanje in sklope projekta e-Šolska torba, dr. Igor Pesek pa je razložil razliko med d-učbeniki, e-učbeniki in i-učbeniki. Predstavil je i-učbenik za matematiko in prikazal možnosti uporabe.

Projekta sta bila predstavljana z namenom, da udeleženci dobijo širšo sliko in da lažje umestijo/bolje razumejo cilje pilotnega projekt uporabe in uvajanja e-vsebin in e-storitev v projektih E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v OŠ in e-Šolska torba.

Amela Sambolić Beganović je predstavila cilje, pričakovane rezultate pilotnega projekta, obveznosti sodelujočih šol, sklope pilotnega projekta in pogoje ter način prijave za sodelovanje v projektu.

Po predstavitvah so sledila vprašanja udeležencev, med drugim tudi  v zvezi z nalogami in obveznostmi obeh strani – nosilcev in izvajalcev projekta. Razvila se je živahna, vsebinsko konstruktivna debata med vsemi prisotnimi.

Predstavitveno gradivo in  zapisnik z  naborom najpogostejših vprašanj z odgovori dobite na spodnjih  povezavah: