Zanimivo branje… Na križpotju: mobilno učenje in računalništvo v oblaku na estonskih šolah

Članek proučuje vpliv prizadevanj za vključitev mobilnega učenja v estonski šolski sistem, procesa, ki je v zadnjih letih ustvaril veliko polemike. Rezultati kažejo različna stališča med učenci, šolskimi upravitelji in učnim kadrom. Izkazalo se je, da zlasti učitelji, čeprav jih večina ima potrebna orodja in veščine, precej neradi spodbujajo mobilno učenje.

Avtorja predlagata nekaj pozitivnih in negativnih scenarijev. Napovedujeta, na primer, da bodo nastopile velike težave, če ne bo sprememb v usposabljanju učiteljev, če bomo politike e-varnosti razvijali na neprimeren način ali če bodo oblasti še naprej nagnjene k temu, da stavijo vse na eno karto (npr. da se zanašajo edino na zaprte, poslovne, rešitve za platforme mobilnega učenja).

Priloga je v angleškem jeziku.

Vir: eLearning Europe, eLearning Papers

Related Files