Kako uporabljati IKT pri izbirnem predmetu šah?

Uporaba IKT-ja je ena izmed predpostavk učnega načrta izbirnega predmeta šah. Zato, ker omogoča, da lahko predmet izvaja tudi učitelj, ki sicer ni izurjen šahovski tekmovalec. Področje šah v e-šolstvu je pripravilo delovno verzijo didaktičnih napotkov omenjene uporabe – po enakih navodilih kot redni predmeti v okviru pilotnega projekta Inovativna pedagogika.

V prvem delu vsebujejo napotki izpiske iz učnega načrta, vezane na uporabo IKT-ja.

V drugem delu so dodana didaktična priporočila, ki jih je prinesel razvoj v obdobju po sprejetju učnega načrta (2002). Gre predvsem za možnosti uporabe šahovskih spletnih učilnic (povezava), pripravljenih v okviru e-šolstva, oziroma novih e-gradiv ter šahovskih izobraževalnih in igralnih programov. Tudi tistih brezplačnih, uporabnih na tabličnih računalnikih, pametnih telefonih in sorodnih napravah. Ponudba je dovolj bogata, da bi dodatno šahovsko igranje, učenje in poučevanje bilo možno tudi z uporabo pametnih telefonov.

V opombah je zapisano, da se nekatere predpostavke, na katerih slonita učni načrt in razvoj predmeta, še vedno ne izvajajo – kljub temu, da so strokovne podlage in gradiva za izvajanje predmeta ustrezno pripravljene. Po tistem, ko je evropski parlament marca 2012 sprejel pisno deklaracijo o uvajanju šaha v izobraževalne sisteme držav evropske skupnosti (deklaracijo je podpisalo 415 poslancev, med njimi tudi vseh 7 slovenskih), bi bilo pričakovati, da bodo izobraževalne/šolske institucije zdaj vendarle našle ustrezne rešitve za nadaljnji razvoj predmeta. 

Vir: Kako uporabljati IKT pri izbirnem predmetu šah?