eJournalizm

Zaradi organizacijskih sprememb v okviru Vseživljenjskega izobraževanja v EU, ki se prične v letu 2014, je letos bolj zgodaj objavljen razpis za seminar organiziran v okviru programa Vseživljenjsko izobraževanje. 

eJournalizm – Čezmejno izobraževalno sodelovanje z uporabo spletnih orodij, tudi Web2.0 orodij in naprav v izobraževanju

Seminar v finski Laponski

New eJournalism 2.0 – Educational Collaboration Across Borders Using Web based Tools

Also new web 2.0 tools and devices in education

Course in Finnish Lapland

Kdaj in kje?
Od nedelje 27. aprila do sobote 3. Maja 2014 v Inari (Lapland). Near lake Inari, one of the largest lakes of Finland.

Kaj je cilj seminarja?

Cilj seminarja je, naučiti se, kako uporabljati spletno okolje eJournal pri mednarodnih projektih. Organiziramo tudi delavnice, na katerih boste spoznali, kako ustvariti preprosta avdio in video gradiva. Naučili se boste tudi, kako uporabiti videokonferenco v okviru mednarodnega projekta.

Vsa omenjena orodja in spretnosti pomembno vplivajo na dvig kakovosti mednarodnih projektov.

Cena seminarja

Seminar je uradno priznan v okviru nacionalnih agencij (Comenius), kar pomeni, da morate prošnjo za financiranje v roku poslati na vašo nacionalno agencijo (CMEPIUS za Slovenijo).

Kdo se lahko prijavi?

Ciljna skupina: vsi učitelji (osnovnih in srednjih šol), ki imajo osnovna IKT znanja (urejevalnik besedil, brskanje po internetu).

Več informacij najdete na spodnjem naslovu:

http://ejournal.eduprojects.net/lapcom2 Tu najdete informacije o vseh predhodnih seminarjih. Podatki za nov seminar bodo dodani v juliju.

What is the procedure to apply?

1. Najprej se morate pred-registrirati za seminar. Na tem naslovu: 
http://ejournal.eduprojects.net/lapcom2/  najdete vse potrebne informacije, kako se pred- registrirati. Kliknite na Course Info in preberite članek 1.

2. Organizator vas z e-pošto obvesti o potrditvi pred-registracije. Pomagali vam bodo, če bo potrebno, tudi pri izpolnjevanju on-line obrazcev za prijavo.

3. Povežite se z nacionalno agencijo (CMEPIUS). Izpolniti bo potrebno uradni obrazec za prijavo na ta seminar in ga v roku poslati skupaj s pred-registracijsko potrditvijo organizatorja na NA (CMEPIUS).

Naslov: http://www.cmepius.si/

Rok prijave je 17. september 2013. 

Dodatna pomoč

Udeležencem tega seminarja bo omogočena individualna pomoč v januarju/februarju pri pripravi šolske prijave za nov »Erasmus za vse« program. To je pomembna pred-seminarska pomoč.

Več o »Erasmus za vse« lahko preberete na tem naslovu http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

S spoštovanjem

Ludo Mateusen

mateusen@chello.nl

(pripravila Viljenka Šavli)