Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja – prvo skupno usposabljanje ravnateljev in učiteljev osnovnih šol

V četrtek, 27. junija 2013 je bilo v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru prvo skupno usposabljanje ravnateljev in učiteljev v izbranih oddelkih projekta Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja  .

Udeležence sta pozdravila predstavnica MIZŠ Urška Pančur in vodja projekta mag. Andrej Flogie.

Po uvodnih predstavitvah in navodilih se je nadaljevalo plenarno delo, ki so ga v popoldanskem delu zamenjale delavnice po predmetnih področjih.


Nekatere dopoldanske teme:

 • predstavitev pedagogike 1:1,
 • sistem učenja NTC – Razvijanje bioloških potencialov otroka (dr. Ranko Rajović), del posnetega predavanja,
 • formativno spremljanje in e-listovnik (mag. Leonida Novak in Radovan Krajnc),
 • letno načrtovanje – izhodišča za delavnico (mag. Andreja Bačnik in Simona Granfol).

Popldanske delavnice:

 • Primeri dobrih praks in letno načrtovanje (delavnice po predmetnih področjih – učitelji in ravnatelji).
 • Letno načrtovanje:
  • načrtovanje pouka po predmetih (za učitelje),
  • spremljanje pouka (za ravnatelje).
 • Skupni zaključek in načrtovanje nadaljnega dela.