Zaključna konferenca o posodabljanju učnih načrtov in pouka

Približno 6 let traja projekt, v katerem posodabljajo učne načrte za osnovne šole in gimnazije ter spodbujajo njihovo uveljavljanje na šolah. Projekt podpira učitelje, da več razmišljajo o medpredmetnem povezovanju na šolah ter samoiniciativno, brez direktiv »od zgoraj«, spreminjajo pouk.

Zaključna konferenca, ki se je je udeležilo 350 učiteljev, ravnateljev, pedagoških svetovalcev in oblikovalcev šolske politike, je potekala 1. julija v Ljubljani. Odprla sta jo Gregor Mohorčič, direktor ZRSŠ, in Aljuš Pertinač, državni sekretar na MIZŠ, ki je orisal nezavidljivi materialni položaj šol in učiteljev, se jim zahvalil za vloženi trud in požete uspehe, a kljub vsemu optimistično nakazal nekatere predvidene novosti na šolskem polju.

V plenarnih predstavitvah so se izmenjevali splošni pogledi na projekt na državni ravni, ki jih  orisali svetovalci ZRSŠ, in konkretne, praktične, izvedbene rešitve, ki so jih oblikovali šolski razvojni timi. Našteli so seminarje in druge oblike izobraževanja in usposabljanja,  posodobljene učne načrte, priročnike za pouk in opisali dosežke pri nekaterih predmetih in šolah. Referati so bili usmerjeni v ponazoritev temeljnih ciljev projekta: medpredmetnega in čezpredmetnega povezovanja, ki postaja osrednji sodelovalni šolski dejavnik; usposabljanja učencev in dijakov, da bi se naučili (samostojno) učiti; spoznavnega in motivacijskega vidika pouka ter ospoznavnih procesov in strategij.

Popoldne  so se udeleženci razdelili v skupine, ki so se posvetile: sodelovanju s šolskimi razvojnimi in projektnimi timi, prispevku Konzorcija splošnih gimnazij in Konzorcija strokovnih gimnazij, rezultatom razvojnega dela predmetno-razvojnih skupin, razvijanju predmetne  didaktike, usposabljanju učiteljev, razvoju didaktičnih gradiv, spremljanju pouka, predstavitvam priročnikov, knjižnično informacijskemu  znanju v gimnaziji, razvijanju digitalne pismenosti ter didaktične raba IT pri pouku. Ravnatelji pa so na okrogli mizi razmišljali, kako naprej.

Konferenco so zaključili s poročili o delu v skupinah in razmislekom o tem, kje smo in kam želimo.