Zaključna konferenca projekta Bralna pismenost

Z dvodnevno konferenco se je 3. julija v Ljubljani zaključil dveletni projekt Opolnomočanje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja.

Po pozdravnih nagovorih Gregorja Mohorčiča, direktorja Zavoda RS za šolstvo, Jerneja Pikala, izobraževalnega ministra in Jamesa Hampsona, direktorja British Councila ter podelitvi nagrade za logotip projekta Osnovni šoli Ivanjkovci je stekel strokovni program, ki je pritegnil več kot 300 udeležencev.

Zaključne ugotovitve projekta in načrte za naprej sta predstavila Fani Nolimal, ki je projekt vodila in Gašper Cankar. Ljubica Marjanovič Umek je razložila družbeno perspektivo mišljenja in govora kot napovednika bralne pismenosti in znanja otrok. Kako v tujini učno podpirajo različne učne skupine je govorila Marie Delaney z Irske.

Popoldne so potekale delavnice vabljenih zunanjih sodelavcev in pedagoških svetovalcev ZRSŠ in predavanje o spodbujanju pisanja za razvoj bralne pismenosti ter spremljanju ciljev in predavanje z delavnico o dejavnostih za razvoj bralne pismenosti ter uporabo lestvice za spremljanje učnih dejavnosti v povezavi z bralno pismenostjo.

Sreda je v dopoldanskem programu ponudila predavanja:  Ali je bralna pismenost dovolj za oblikovanje učenčevega smiselnega znanja z razumevanjem, V labirintu bralnih učnih strategij –  kako naprej, Refleksije učiteljev na projekt skozi intervjuje s šolskimi ciljnimi skupinami. Po predavanjih so šolski timi v skupinah predstavili 43  zanimivih, spodbudnih, uporabnih in prenosljivih primerov spodbujanja bralne pismenosti in razumevanja prebranega.

Popoldne je potekala okrogla miza, ob kateri so udeleženci nasnuli razmišljanja, kako bodo v svojih 41 šolah  nadaljevali s plimo, ki jo je ustvaril projekt in o tem, kako bi cilje, dejavnosti in obetavno naravnano klimo projekta prenesli v celoten slovenski šolski prostor; ali na celotno družbo – tako kot Poljaki.  Ključna vprašanja so bila: kaj deluje, kaj bomo izboljšali, kaj lahko naredimo skupaj. Nekaj zamisli, kako delovati na šolah , sta pokazala  Franci Hočevar z OŠ Spodnja Šiška in Ana Nuša Kern z OŠ Preserje pri Radomljah s predavanjem Porazdeljeno (timsko) vodenje in učinkovito uvajanje sprememb.

Za svečani zaključek je poskrbel  Zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.