Seminar za slovenske učitelje iz Porabja

V Ljubljani poteka petdnevni seminar  slovenskega jezika in kulture za slovenske učitelje iz Porabja na Madžarskem. gre za vsakoletni seminar, ki ga vsako leto pripravi druga organizacijska enota Zavoda RS za šolstvo. Tokrat je seminar pripravila  ljubljanska enota zavoda. Udeležuje se ga 19 učiteljev in  vzgojiteljev  ter študentka iz Monoštra, Gornjega Senika in Števanovcev.  

Za zamejske Slovence je pripravljen bogat izobraževalno-delavnični  nabor: ustvarjali so glasbo z izvirnimi glasbenimi inštrumenti, obiskali vrtec Ledina in imeli v njem delavnico »Porajajoča se pismenost v vrtcu – pogovor z otroki po branju«, spoznavali didaktiko pouka slovenščine kot drugega jezika in imeli vaje za komuniciranje, ogledali so si botanični vrta in imeli delavnice v njem, imeli ob besedilih v  prekmurskem/porabskem knjižnem jeziku pedagoško delavnico  Od narečja h knjižnemu jeziku (in nazaj). Preživeli so zanimiv večer ob slovesni večerji s slovenskimi zimzelenimi melodijami. Ob koncu večera so tudi sami s petjem predstavili bogastvo slovenske glasbene kulture na Madžarskem.

Zadnja dneva jih čakajo še ogled prestolnice Slovenije in njenega gradu s strokovnim vodstvom, samostojno raziskovanje Ljubljane,  delavnica Dejavnosti za spodbujanje motiviranja za branje in pisanje na razredni stopnji, ovrednotenje seminarja in pot domov.

Če vas bo pot zanesla čez državno mejo na Madžarsko stran Prekmurja, pa si lahko ogledate kraje, v katerih živijo Slovenci. Znanje pridobivajo v treh osnovnih in dveh srednjih šolah, imajo pa tudi veliko kulturnih društev, ki pogosto pripravljajo najrazličnejše prireditve.