Predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov 2011

Predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov 2011 je serija dogodkov, ki jih organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU). Gre za predstavitev dosežkov, ki so jih po pregledu zaključnih in letnih poročil raziskovalnih projektov ter programov za leto 2011, financiranih s strani ARRS, izbrale članice in člani posameznih Znanstvenoraziskovalnih svetov ved ARRS.

Predstavljeni so bili znanstveni dosežki s področij naravoslovnih, tehniških, medicinskih, biotehniških, družboslovnih in humanističnih ved ter interdisciplinarnih raziskav. Na posameznih dogodkih, ki so potekali od decembra 2012 do marca 2013 v prostorih SAZU, so dosežke predstavile njihove avtorice in avtorji (oz. soavtorice in soavtorji).

Predstavitve znanstvenih dosežkov omogočajo vpogled v delo slovenskih znanstvenic in znanstvenikov ter zajemajo bistvene znanstvene rezultate in opisujejo potek raziskovalnega dela. Namenjene so različnim javnostim: strokovni in laični, znanstveni in gospodarski, slovenski in tuji. Z izvedbo predstavitev ter z objavo na Videolectures želi ARRS gledalce seznaniti z novostmi, učinki in rezultati na vseh področjih znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji ter podpreti vzpostavljanje različnih omrežij znotraj znanosti in zunaj nje.


Povezava:
Videolectures