I-tablaši se družijo in snujejo nove ideje

V lepem avgustovskem popoldnevu se je znova zbrala ena izmed najbolj številčnih in najbolj dejavnih razvojnih skupin projekta E-šolstvo – skupina i-tablašev. Žal je kar nekaj članov udeležbo moralo odpovedati, a so se zbrani toliko bolj veselili in obujali spomine na začetke, pripravo dokumentov, izvajanje seminarjev in vse mogoče pripetije.

Skupina za i-table  je bila osnovana ob začetku projekta e-šolstvo, sestavljajo pa jo učitelji z vseh predmetnih področij in so hkrati še člani svojih “matičnih” predmetnih razvojnih področij. V štirih letih se skupina lahko pohvali s skoraj nešteto izvedb seminarja Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo in didaktičnih svetovanj z naslovom Postanimo interaktivni na i-tabli v 4 urah pri …

Prav zaradi izjemnega sodelovanja in razvojnega dela v skupini si člani želijo, da bi lahko delo nadaljevali in že kmalu ponudili svoja znanja in izkušnje učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem…