Predmetna skupina za matematiko na Zavodu RS za šolstvo je pripravila strokovna in zanimiva dogodka v Ljubljani in Mariboru

Predmetna skupina za matematiko na Zavodu RS za šolstvo je za začetek novega šolskega leta, 22. in 23. avgusta 2013, učiteljem matematike v osnovni in srednji šoli pripravila dva strokovna in zanimiva dogodka v Ljubljani in Mariboru.

Osnovnošolske učiteljice in učitelji matematike so se srečali na dvodnevnem seminarju z naslovom  Druge oblike vrednotenja znanja na OŠ Livada v Ljubljani. Na seminarju so obravnavali ustno ocenjevanje, ocenjevanje empiričnih in matematičnih preiskav, ocenjevanje predstavitev seminarskih in projektnih nalog ter si pogledali še nekatere druge oblike ocenjevanja. Organizatorke in predavateljice na seminarju Jerneja Bone, mag. Mojca Suban in mag. Sonja Rajh so poskrbele ne le za vsebino in organizacijo temveč tudi zato, da je delo  potekalo v prijetnem vzdušju.

Za srednjošolske učiteljice in učitelje matematike  smo pripravili osem urno strokovno srečanje z zanimivimi in aktualnimi temami. O problemskem pouku v različnih fazah pouka na primeru stožnic smo poslušali zanimivo predavanje učiteljice Sonje Ivančič s Šolskega centra Srečka Kosovela iz Sežane. Razvoj matematičnega znanja z reševanjem problemov je predstavil dr. Samo Repolusk s Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Z dokazi v geometriji z računalnikom je navdušil dr. Zlatan Magajna s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Mag. Mateja Sirnik je za učitelje pripravila delavnico na kateri so se skozi primere in tudi ob pomoči raznovrstne tehnologije (računalnika in računal)  posvetili normalni porazdelitvi pri pouku matematike. Strokovni srečanji sta potekali na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani in Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru.

V tem času, čez eno leto, vas predmetna skupina za matematiko na ZRSŠ pričakuje na 2. matematični konferenci o učenju in poučevanju – KUPM 2014 :). Do takrat uspešno in veselo v novem šolskem letu.