Izobraževanja za srednješolske profesorice in profesorje matematike

V šolskem letu 2013/2014 smo v okviru Stalnega strokovnega spopolnjevanja na Fakulteti za matematiko in fiziko pripravili tri izobraževanja, za katera menimo, da bodo lahko zanimiva za srednješolske profesorice in profesorje matematike. To so:

  • tradicionalni program Moderni izzivi poučevanja matematike 
  • seminar Didaktično usposabljanje za uporabo IKT pri pouku matematike v srednji šoli
  • delavnico Računalniška orodja v matematiki

Več informacij o vsebini, datumih izvedbe in podbno lahko najdete na