ŠPIRI – Študijski Program Izpopolnjevanja iz Računalništva in Informatike

Na Fakulteti za matematiko in fiziko bomo program ŠPIRI (Študijski Program Izpopolnjevanja iz Računalništva in Informatike) v šolskem letu 2013/14 zagotovo izvedli.

Program je sicer poln, a ker gre skoraj zagotovo za zadnjo izvedbo, smo s pristojnim Ministrstvom dogovorjeni, da lahko sprejmemo še nekaj dodatnih kandidatov.

Če vas torej udeležba zanima, se čimprej odločite za prijavo.


Več informacij najdete na
http://spiri.fmf.uni-lj.si