Zaključek projekta E-ŠOLSTVO

Projekt E-šolstvo, ki je potekal od leta 2009, se je z 31.8.2013 zaključil. V slovenski šolski prostor je preko različnih seminarjev in svetovanj vnašal spremembe na področju poučevanja in učenja s pomočjo sodobne tehnologije.

Rezultati so vzpodbudni in kažejo na to, da se strokovni delavci v VIZ  zavedajo pomembosti poti do e-kompetentnosti in vseživljenjskega učenja. Pridobljene e-kompetence so temelj za delo v novih projektih v katere se vključujejo VIZ.

Vsem ostaja nepozabna izkušnja, predvsem to, da številna nova znanja odpirajo nove poti v osebnem in poklicnem življenju. Za nami ostajajo dobri odzivi sodelujočih in veliko enkratnih poznanstev za vedno.

Hvala vsem za sodelovanje 

vodstvo projekta E-šolstvo