Longitudinalna raziskava »Zakaj šah deluje?« in SIO (Slovensko izobraževalno omrežje)

Svetovna šahovska zveza je nedavno objavila promocijski dokument Šah v šolah – naša globalna prihodnost, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne, socialne in terapevtske odlike šaha ter dosedanji razvoj,  zaslužne osebe, stanje in načrte na tem področju. Tri zanimivosti iz dokumenta:

V ZDA poteka obsežna longitudinalna raziskava (3 leta na vzorcu 300 učencev 4. in 5. razreda in s primerjalno skupino), ali spoznavne aktivnosti, povezane z igranjem šaha, izboljšujejo izvršilne funkcije in zvišujejo učne dosežke afroameriških osnovnošolcev. Mednarodno raziskavo »Exploring the Malleability of Executive Control« (2011-2014), ki jo je ena izmed njenih so-vodij, dr. Theresa Parr, predstavila pod delovnim naslovom »Why Chess Works?«, financira Inštitut ministrstva ZDA za vzgojno-izobraževalne znanosti (The Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education), v garancijski višini 1.049.094 dolarjev (str. 48).

V dokumentu je tudi zapisano, da spletni portal Slovensko izobraževalno omrežje zagotavlja visoko stopnjo podpornih materialov za predmet šah in je slovensko ministrstvo za izobraževanje v tem oziru vzor, ki naj bi mu sledile druge države (str. 29).

Slovenija, skupaj s Slovaško, je v dokumentu omenjena tudi kot prvi primer uspešnega izvajanja projekta »CiS100« (Šah v šole) v prvih treh razredih osnovne šole (str. 39).

Viri:

Slika: Šahovski turnir v šoli za afriške begunce, Kairo. Pridobljeno s: