Pedagoški forum Jeziki v šoli in v svetu

Učitelji vseh predmetov lahko sodelujete v pedagoškem forumu Jeziki v šoli in v svetu, ki ga organizira Zavod RS za šolstvo.

V pedagoškem forumu sodelujete tako, da opišete preizkušeno učno situacijo, posvečeno različnim jezikom in kulturam. Jeziki lahko nastopajo kot učni jeziki, šolski predmeti, jeziki stroke, jeziki, ki se govore doma ali s prijatelji, narečja, slengi, jeziki naših manjšin, sosedov, bližnji ali bolj oddaljeni jeziki ipd.

Svojo jezikovno učno izkušnjo vpišite v spletni obrazec od 16. septembra do 4. novembra 2013 na naslovu http://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/, kjer dobite še več informacij o tej dejavnosti.