Študijska srečanja učiteljev geografije

Tretjina slovenskih učiteljev geografije se je že udeležila študijskih srečanj, ostali dve tretjini pa v prihodnjih dneh.

Srednješolci so se sestali v Postojni in Celju.  V seminarskem delu so se seznanili z novostmi, raziskovalnim delom dijakov, posodabljanjem gimnazijskega pouka in učnega načrta in geografski olimpijadi v Kjotu. V terenskem delu so preučevali hidrogeografske značilnosti pokrajine ob primeru visokih voda.

Osnovnošolci so se srečali v Kranju, Solkanu in Sežani.  V seminarskem delu so pregledali letošnji NPZ iz geografije, priročnik o evropski identiteti in ponudbo novosti za učitelje, ki sega od projektov in izobraževanj, prek uvajanja posodobljenega UN, tekmovanja, razpisa za geografski prospekt in revije Geografija v šoli,  do različnih oblik e-geografskega pouka.  Na terenu so se odpravili do bližnjih rek (Save, Kokre in Soče) in razmišljali ter demonstrirali, kako bi z učenci raziskovali  vodo in poplave. Ker v Sežani ni površinskih voda, so obiskali botanični vrt in ugotavljali, kako ga didaktično uporabiti.