Poganjki projektov – prostovoljno usposabljanje učiteljev in izvajanje mentorstva pri uporabi standardov projektnega vodenja

V zadnjih letih se vse več aktivnosti v šolah izvaja projektno. Za doseganje želenih rezultatov zahteva priprava in izvedba projektov učinkovito načrtovanje in dosledno izvajanje. Za to pa potrebujemo znanje in izkušnje projektnega vodenja.

V Združenju za projektni management PMI Slovenija smo leta 2012 pričeli s pobudo za posredovanje znanja in izkušenj projektnega vodenja osnovnošolcem. V ta namen smo v slovenščino prevedli gradivo »Poganjki projektov«, ki pomaga osnovnošolskim učiteljem pri načrtovanju in izvajanju projektov, v katerih aktivno sodelujejo učenci. Prek povezave na spletni strani PMIEF lahko brezplačno prenesete priročnik na svoj računalnik. Gradivo je bilo izdelano v sodelovanju strokovnjakov projektne in pedagoške stroke združenja PMI Severne Italije. Cilj priročnika je posredovati dobre prakse s področja projektnega vodenja in znanje, ki ga učenci in učitelji lahko uporabijo pri izvajanju projektov v šoli.

Na spletni strani »Poganjki projektov« http://poganjkiprojektov.com/ lahko podrobneje spoznate primere uspešne uporabe projektnega pristopa v slovenskih osnovnih šolah.

Združenje PMI Slovenija prostovoljno usposablja učitelje in izvaja mentorstvo pri uporabi standardov projektnega vodenja. Do sedaj smo v Sloveniji izvedli brezplačne seminarje za 240 osnovnošolskih učiteljev. Usposabljanja so predstavljena na spletni strani »Poganjki projektov«. Če ste zainteresirani tudi vi, nam sporočite na spodaj navedeni kontakt, da se dogovorimo za ustrezen termin izvedbe.

Izvajanje projektov po globalno priznanih in preizkušenih standardih ima številne prednosti in veliko dodano vrednost za:

  • vodstvo šole – uspešna realizacija zastavljenih projektov in zviševanje kvalitetne ravni izobraževanja z novo pridobljenim praktičnim znanjem projektnega vodenja brez dodatnih stroškov za usposabljanje;
  • učitelje – manj stresno delo in učinkovitejše izvajanje projektov po učnem načrtu, lažje in enostavnejše vodenje in sledenje, razvijanje mehkih veščin, organiziranje, komuniciranje, timsko delo;
  • učence – pridobivanje znanj za življenje, timsko delo, sprejemanje odgovornosti in sodelovanje v timu, razvijanje mehkih veščin, formiranje pozitivne samopodobe in osebnosti;
  • starše – boljša povezanost s šolo, zadovoljstvo zaradi pridobivanja novega znanja in zaradi uspehov otrok.

Za prijave in vprašanja pišite na e-naslov info@pmi-slo.org; v polje »zadeva« vpišite »Poganjki projektov«.

Več v priponiki in na:

Related Files